Těšíme se, že vás letos přivítáme v našich rustikálních vrstvách Metten! Zažijte důl Zinnwalder, užijte si vydatnou hornickou hostinu se svařeným vínem a odneste si s sebou domů suvenýr!

Pro všechny jednotlivce (bez minimálního počtu osob) je v roce 2022 osm termínů, na které se můžete přihlásit. Doporučujeme rychlou rezervaci, protože zkušenosti ukazují, že termíny jsou rychle obsazené:

26. listopadu 14:30
26. listopadu 18:00

3. prosince 14:30
3. prosince 18:00

10. prosince 14:30
10. prosince 18:00

17. prosince 14:30
17. prosince 18:00

Pro skupiny 15 a více osob Vám nabízíme individuální schůzky po domluvě a možnosti.

→ Další informace